26 02 2022

جلسه مشترکی مابین گروه زمین دانشکده علوم و دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان با دانشکده علوم زمین دانشگاه برسلاو لهستان برگزار شد و طرفین به منظور فرصت‌های همکاری مشترک به بحث و گفتگو پرداختند.

در جلسه ای مشترک؛ گروه زمین دانشگاه کردستان و دانشکده علوم زمین دانشگاه برسلاو لهستان به گفتگو پرداختند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کردستان، نمایندگان بین‌الملل دانشکده علوم، دانشکده منابع طبیعی، و گروه زمین در این جلسه حضور داشتند. دکتر ماگدالنا ماتوسیاک مالک و دکتر آدریانا تروجانوسکا الیچور از طرف دانشگاه لهستانی نیز در این جلسه شرکت کردند.

جلسه با سخنرانی اولیه دو طرف و معرفی اعضای شرکت کننده آغاز شد و سپس نمایندگان هر گروه سخنرانی و گروه‌‌های مربوطه را معرفی نمودند. پس از آن در بخش پایانی در مورد همکاری‌های بین‌الملل دو طرف به بحث و گفتگو پرداختند. 

بر اساس توافقات انجام شده طی چند هفته آینده جلسه‌ دیگری جهت آشنایی اعضای هیات علمی و پتانسیل‌‌های دو طرف با ذکر جزئیات بیشتر برگزار خواهد شد. همچنین طرفین در استفاده از برنامه تبادل استاد/دانشجو به توافق اولیه‌ای رسیدند که در قالب این طرح حداکثر ۳ دانشجو و ۳ استاد بهره خواهند برد. همچنین طرفین برای برگزاری مدرسه و وبینارهای مشترک به توافق اولیه رسیدند که بزودی برنامه آن نهایی خواهد شد.

لازم به ذکر است؛ دانشکده علوم زمین دانشگاه برسلاو بر اساس سازمان رتبه‌‌بندی تایمز در رتبه ۶۰۱ تا ۸۰۰ گروه‌‌های برتر جهان است. همچنین این دانشگاه ۶مین دانشگاه برتر کشور لهستان می‌‌باشد.