17 01 2022

دانشکده زبان و ادبیات به مناسبت هفته پژوهش برگزار می کند

نشست تخصصی ادبیات کودک و نوجوان

 نشست تخصصی ادبیات کودک و نوجوان
زمان: روز یکشنبه 21 آذر ساعت 20 تا 22
سخنرانان:
 آقای دکتر مهدی حجوانی
استاد دانشگاه، نویسنده، مترجم و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان
 خانم دکتر نسرین علی اکبری
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
 محورهای گفتگو:
- زبان ادبیات کودک و نوجوان (امکانات زبان، دخل و تصرف در زبان، زبان معیار، شکسته نویسی ...)
- بن مایه های دینی در ادبیات کودک و نوجوان (کارکرد، ساختار، شیوه الگوسازی ...)
- مخاطب شناسی ادبیات کودک و نوجوان
- نقش مراکز آموزشی در اشاعه خواندن و ادبیات کودک و نوجوان
- روش¬های ترغیب کودکان و نوجوانان به نوشتن
- نقش آموزش در رشد خلاقیت نوشتن
 لینک ورود به وبینار: https://meet.uok.ac.ir/ch/lit.hall1
 لطفا با گزینه مهمان وارد شوید.