17 09 2021

روابط عمومی دانشگاه کردستان :

نهمین کنفرانس بین المللی و پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری و یاددهی الکترونیکی

به اطلاع میرساند که نهمین کنفرانس بین المللی و پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری و یاددهی الکترونیکی و  با همکاری مشترک انجمن یادگیری الکترونیکی ایران و دانشگاه کردستان در تاریخ 18 تا 20 اسفند ماه 1400 اسفند ماه به صورت مجازی برگزار خواهد شد. اطلاعات تکمیلی در خصوص این کنفرانس از طریق لینک زیر قابل مشاهده است.
http://conf.uok.ac.ir/icelet2022

دریافت مقالات تا دهم دی ماه سال جاری ادامه دارد و همه پژوهشگران گرامی می توانند از طریق لینک فوق برای ثبت نام و ارسال مقاله اقدام بفرمایند. مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس پس از بررسی اولیه در IEEE و ISC نمایه خواهند شد و مقالات برتر نیز در مجلات تخصصی مرتبط به چاپ خواهند رسید.