اداره فعالیت‌های فرهنگی و فوق برنامه

رئیس اداره فعالیت‌های فرهنگی و فوق برنامه

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

شماره تماس:  
پست الکترونیکی: 

کانون‌های فرهنگی و هنری دانشجویان یکی از بنیادی ترین عرصه‌ها در جهت تقویت سرمایه فرهنگی و پرکردن اوقات فراغت دانشجویان بوده و در ایجاد فضای شادی و نشاط در دانشگاه، کشف و شکوفا سازی خلاقیت دانشجویی نقش بسزایی دارند.

کانون‌های فرهنگی-هنری دانشجویان به منظور پاسخگویی به نیازهای متنوع و رشد خلاقیت‌های فرهنگی دانشجویان، سامان بخشیدن به خواسته‌ها و تلاشهای خودانگیخته فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویان و حمایت از فعالیت‌های گروهی در جهت نیل به ارزشهای متعالی اسلامی-انسانی، تشکیل شده‌اند. حضور فعال و پرنشاط دانشجویان در برنامه‌های کانونهای فرهنگی و هنری افزون بر ایجاد نشاط منجر به رشد مهارت‌های ارتباطی و نوآوری دانشجویان خواهد شد.

کانونهای فرهنگی دانشگاه کردستان در حال حاضر، بر اساس آیین نامه تشکیل کانون‌های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و آموزش عالی به فعالیت های خود ادامه می دهد.

اهداف و شرح وظایف

 • توسعه فرهنگ گفتگو، نقد روشمند و ازاد اندیشی
 • توسعه و ترویج فعالیت های جمعی و داوطلبانه دانشگاهیان
 • نظارت بر فعالیت های جمعی و داوطلبانه دانشگاهیان
 • برنامه ریزی و حمایت از حضور داوطلبانه دانشگاهیان در عرصه های فرهنگی و اجتماعی جامعه
 • شناسایی نیروهای مستعد برای پذیرش مسئولیت های کانونی
 • تهیه شیوه نامه های اجرایی و اساس نامه های مرتبط کانون های دانشجویی
 • ارتباط صمیمی با دانشجویان و اعضای کانون ها و تشکل های دانشجویی و شناخت موانع و مشکلات
 • همکاری مستمر با سایر واحدها و کارشناسان حوزه معاونت
 • تهیه نقشه جامع فعالیت کانون های دانشجویی بر مبنای نیازهای معاونت
 • سرویس دهی و تأمین نیازهای فرهنگی اجرایی کانون ها به تفکیک نوع و شکل مطالبات
 • مستند سازی و تهیه گزارش مصور از فعالیت های حوزه
 • انعکاس اخبار و اطلاع رسانی به موقع و مطلوب پیش از آغاز فعالیت از طریق هماهنگی با روابط عمومی
 • پاسخ گویی نسبت به حسن انجام کار به مافوق
 • انجام امور محوله

 

کارشناس فعالیت‌های فرهنگی و فوق برنامه

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

شماره تماس:  
پست الکترونیکی: 

اهداف و شرح وظایف

 • ایجاد هماهنگی بین کانون‌های فرهنگی و هنری.
 • نظارت بر انجام وظایف کانون‌ها در چهاچوب آیین‌نامه.
 • ارائه طرح‌های لازم به منظور تشویق دانشجویان به خلق آثار فرهنگی، هنری با محتوای اسلامی به منظور فراهم نمودن زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای هنری آنان در قالب کانون‌ها.
 • تنظیم گزارش کار ماهانه و سالانه از فعالیت‌های انجام شده جهت ارائه به مسئول مافوق و انجام امور ارجاعی مربوط از طرف مافوق.
 • مطالعه و رصد مسائل فرهنگی روز کانون های فرهنگی.
 • همکاری با سایر کارشناسان حوزه معاونت فرهنگی در انجام 

مدیریت  فرهنگی و اجتماعی