مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

سید محمد جواد حسینی صدر

مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

شماره تماس:  (2280) ۳۳۶۶۶۸۰۲-۰۸۷
پست الکترونیکی: J.Advaey [at] Gmail.com

اهداف و شرح وظایف

 • حمایت از طرح‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه.
 • حمایت از طرح‌های فوق‌برنامه در زمینه‌های، فرهنگی علمی، تحقیقاتی و هنری.
 • تقویت، توسعه و فعالسازی گروه‌های خود جوش دانشگاهی.
 • اجرای آموزش‌های مورد نیاز در حوزه فرهنگی و اجتماعی.
 • برگزاری جلسات داخلی حوزه.
 • حمایت و پشتیبانی از بکارگیری فناوری‌های نوین و متنوع ارتباطی در حوزه فرهنگ.
 • حمایت و پشتیبانی از ایجاد فضای مناسب رشد سیاسی و فرهنگی.
 • ترویج الگو‌های نوین ارزشی عفاف و حجاب.
 • تهیه گزارش‌های مستمر از فعالیت‌های انجام یافته.
 • حمایت و پشتیبانی از برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای دانشجویان.
 • حمایت و پشتیبانی و ترغیب دانشجویان برای انجام فعالیت های فوق برنامه.
 • تشخیص و هدایت استعدادهای دانشجویان در رشته های مختلف هنری و حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری آنان در چارچوب ضوابط و مقررات.
 • تشکیل کلاس‌های کارآموزی مربیان هنری .
 • رسیدگی به امور فرهنگی خوابگاه‌های دانشجویان.
 • نظارت بر اجرای کارهای فوق‌برنامه واحد‌های مختلف حوزه.
 • مطالعه و بررسی طرح‌های فرهنگی.
 • چاپ نشریه داخلی حوزه.
 • مدیریت و نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی.
 • مدیریت و نظارت بر کانون‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی.
 • انجام امور مربوط به چاپ نشریات دانشجویی
 • انجام امور مربوط به شورای تعامل دانشگاه.
 • برگزاری انتخابات شورای تعامل.
 • برگزاری جلسات شورای تعامل و پیگیری مصوبات آن.
 • هماهنگی و برگزاری جلسات شورای فرهنگی دانشگاه.
 • عضویت در ستادهای مناسبت‌های ملی و مذهبی مانند: دفاع مقدس، دهه فجر، هفته وحدت، روز معلم، روز زن، یادواره شهدای حلبچه و غیره.
 • انجام امور مربوط به جشن‌های دانش آموختگی.
 • انجام امور مربوط به کانون‌های اجتماعی شامل کانون حجاب و عفاف، کانون مطالعات دختران، کانون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، کانون سوما، کانون خیریه مهرو غیره.
 • برگزاری همایشها و مراسمهای مختلف مانند: همایش موسیقی، مراسم هفته وحدت، مراسم هفته معلم، همایش دانشگاه پاک و غیره.
 • شرکت در جلسات برون سازمانی.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق
 • و سایر موارد

مدیریت  فرهنگی و اجتماعی