نشریه ورتکس

نشریه ورتکس

درباره نشریه

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

صاحب امتیاز:  انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه کردستان 

مدیر مسئول: فرزانه مختاری
سردبیر: نیلوفر داودی
مشاور علمی: دکتر مسعود ابراهیمی 

شماره تماس:  
پست الکترونیکی: 
شناسه تلگرام:
صفحه اینستاگرام:

معرفی

فایل‌های نشریه

فایل نشریه ورتکس
شماره دوازدهم
بهار ۱۴۰۱ 
دریافت ( حجم فایل: ۱۸.۵۸ مگابایت ، فرمت فایل: pdf)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

مدیریت  فرهنگی و اجتماعی