نشریه تاڤگه

نشریه تاڤگه

درباره نشریه

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

صاحب امتیاز: انجمن علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان
مدیر مسئول: ثنا باباخانی
سردبیر: محمد منصوری
مشاور علمی:
شماره تماس:  
پست الکترونیکی: 
شناسه تلگرام:
صفحه اینستاگرام:

معرفی

فایل‌های نشریه

فایل گاهنامه علمی تخصصی تاڤگه
شماره ششم
بهار ۱۴۰۰ 
دریافت ( حجم فایل: ۹.۸۹ مگابایت ، فرمت فایل: pdf)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فایل گاهنامه علمی تخصصی تاڤگه
شماره هفتم
زمستان ۱۴۰۰
 دریافت ( حجم فایل: ۲۰۲.۹۸ مگابایت ، فرمت فایل: pdf)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

مدیریت  فرهنگی و اجتماعی