نشریه تأمل

نشریه تأمل

درباره نشریه

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

صاحب امتیاز: انجمن علمی حقوق دانشگاه کردستان
مدیر مسئول: هانا امینی
سردبیر: کژوان محمدی
مشاور علمی:
شماره تماس:  
پست الکترونیکی: 
شناسه تلگرام:
صفحه اینستاگرام:

معرفی

فایل‌های نشریه

فایل نشریه تأمل
گاهنامه دانشجویی
شماره دوم؛ مردادماه ۱۴۰۰
دریافت ( حجم فایل: ۳.۱۷ مگابایت ، فرمت فایل: pdf)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

مدیریت  فرهنگی و اجتماعی