نشریه ڕاڤە

نشریه ڕاڤە

درباره نشریه

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

صاحب امتیاز: 
مدیر مسئول: فاتمە بەیانی
سردبیر: ئومید فیرووزنیا
مشاور علمی: د. حەسەن غەریبی
شماره تماس:  
پست الکترونیکی:  raveuok@gmail.com
شناسه تلگرام:
صفحه اینستاگرام:

معرفی

فایل‌های نشریه

فایل نشریه ڕاڤە، بهار ۱۴۰۰
شماره اول

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

مدیریت  فرهنگی و اجتماعی