نشریه مطالعات زبان‌شناسی

نشریه مطالعات زبان‌شناسی

درباره نشریه

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

صاحب امتیاز: 
مدیر مسئول:
سردبیر:
مشاور علمی:
شماره تماس:  
پست الکترونیکی:  lingsci@uok.ac.ir
شناسه تلگرام: lingsciuok
صفحه اینستاگرام: lingsciuok
زبان‌شناسی محض/نظری:
  • صرف و نحو
  • آواشناسی و واج شناسی
  • معنی‌شناسی و کاربردشناسی
بین رشته‌ای:
  • روان‌شناسی زبان
  • جامعه شناسی زبان
  • تحلیل گفتمان (انتقادی)
  • زبان‌شناسی رایانه‌ای و پیکره‌ای

معرفی

فصلنامه مطالعات زبان‌شناسی وابسته به انجمن علمی زبان‌شناسی دانشگاه کردستان به منظور انتشار دستاوردهای پژوهشی در حوزه های گوناگون زبان‌شناسی و همچنین توسعه و گسترش افق‌های نظری در مطالعات زبانشناسی و معرفی آن به مخاطب عام دانشگاهی راه‌اندازی شده است.
انجمن زبان‌شناسی دانشگاه کردستان، بدینوسیله، از پژوهشگران، اساتید، صاحب نظران، دانشجویان و علاقمندان دعوت بعمل می‌آورد مقالات پژوهشی خود را جهت بررسی، چاپ و انتشار در اولین شماره فصلنامه مطالعات زبان‌شناسی به دفتر این مجله به نشانی زیر ارسال نمایند.
آدرس پست الکترونیک: lingsci@uok.ac.ir

فایل‌های نشریه

مدیریت  فرهنگی و اجتماعی