نشریه هونه

نشریه هونه

درباره نشریه

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

صاحب امتیاز: دانشکده زبان و ادبیات
مدیر مسئول: احسان میرکی
سردبیر: کیانوش محمدی
مشاور علمی:
شماره تماس:  ۹۸۹۱۸۳۸۱۸۰۴۷+
پست الکترونیکی:  honeuok@gmail.com
شناسه تلگرام:
صفحه اینستاگرام:
  • زبان | زبان‌شناسی
  • ادبیات
  • مطالعات کردی و کردستان‌شناسی
  • فلسفه
  • مطالعات فرهنگی و اجتماعی

معرفی

مقام‌های کسب شده توسط نشریه: 

 
  • حائز رتبه اول نشریات در جشنواره‌ی سراسری نشریات دانشجویی ایران تحت عنوان تیتر ۱۱
  • حائز رتبه اول نشریات در جشنواره‌ی درون‌دانشگاهی نشریات دانشجویی دانشگاه کردستان تحت عنوان گۆڤار ۱ در بخش نشریات زبان، ادبیات و مطالعات کردی
  • حائز رتبه اول نشریات در جشنواره‌ی درون‌دانشگاهی نشریات دانشجویی دانشگاه کردستان تحت عنوان گۆڤار ۱ در بخش گرافیک
  • حائز رتبه اول نشریات در جشنواره‌ی درون‌دانشگاهی نشریات دانشجویی دانشگاه کردستان تحت عنوان گۆڤار ۱ در بخش استاد مشاوری

فایل‌های نشریه

مدیریت  فرهنگی و اجتماعی