نشریه اکسیر

نشریه اکسیر

درباره نشریه

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

صاحب امتیاز: انجمن شیمی دانشگاه کردستان
مدیر مسئول: اکرم آشوری
سردبیر: آرزو مرادی
مشاور علمی:
شماره تماس:  
پست الکترونیکی:  chemsci@uok.ac.ir
شناسه تلگرام:
صفحه اینستاگرام:

معرفی

فایل‌های نشریه

فایل فصلنامه اکسیر، بهار ۱۳۹۹
دریافت ( حجم فایل: ۵.۸۹ مگابایت ، فرمت فایل: pdf)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فایل فصلنامه اکسیر، پاییز ۱۳۹۹
شماره چهارم
دریافت ( حجم فایل: ۶.۷۳ مگابایت ، فرمت فایل: pdf)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فایل فصلنامه اکسیر، زمستان ۱۳۹۹
شماره پنجم
دریافت ( حجم فایل: ۴.۸۸ مگابایت ، فرمت فایل: pdf)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فایل فصلنامه اکسیر، بهار ۱۴۰۰
شماره اول
دریافت ( حجم فایل: ۷.۶۵ مگابایت ، فرمت فایل: pdf)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فایل فصلنامه اکسیر، تابستان ۱۴۰۰
شماره دوم، سال ششم
دریافت ( حجم فایل: ۴.۵۶ مگابایت ، فرمت فایل: pdf)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فایل فصلنامه اکسیر، پاییز ۱۴۰۰
شماره سوم، سال ششم
دریافت ( حجم فایل: ۵.۰۷ مگابایت ، فرمت فایل: pdf)

مدیریت  فرهنگی و اجتماعی