نشریه شناخت و هوشیاری

نشریه شناخت و هوشیاری

درباره نشریه

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

صاحب امتیاز: انجمن علمی علوم شناختی دانشگاه کردستان
مدیر مسئول: لاله زیدی
سردبیر: فاطمه جعفرزاده
مشاور علمی: دکتر احمد سهرابی
شماره تماس:  
پست الکترونیکی:  Cognition.uok@uok.ac.ir
شناسه تلگرام:
صفحه اینستاگرام:

معرفی

فایل‌های نشریه

فصلنامه علمی شناخت و هوشیاری
شماره اول، زمستان ۱۳۹۸
دریافت ( حجم فایل: ۱۰.۰۶ مگابایت ، فرمت فایل: pdf)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فصلنامه علمی شناخت و هوشیاری
شماره دوم - پاییز ۱۳۹۹
نسخه الکترونیکی
دریافت ( حجم فایل: ۱۳.۱۳ مگابایت ، فرمت فایل: pdf)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فصلنامه علمی شناخت و هوشیاری
شماره سوم - زمستان ۱۳۹۹
نسخه الکترونیکی 
دریافت ( حجم فایل: ۱۵.۰۸ مگابایت ، فرمت فایل: pdf)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مدیریت  فرهنگی و اجتماعی