نشریه کمینگ

نشریه کمینگ

درباره نشریه

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی - دانشگاه کردستان
مدیر مسئول: دکتر روجیار اکبری سنه
سردبیر: فاطمه کرمی
مشاور علمی: دکتر روجیار اکبری سنه، دکتر فرهاد رحمانی چیانه
شماره تماس:  
پست الکترونیکی: 
شناسه تلگرام:
صفحه اینستاگرام:

معرفی

فایل‌های نشریه

نشریه کمینگ
دریافت ( حجم فایل: ۶۱.۹۲ مگابایت ، فرمت فایل: pdf)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

مدیریت  فرهنگی و اجتماعی