نشریه بیوتکنولوژی

نشریه بیوتکنولوژی

درباره نشریه

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

صاحب امتیاز:
مدیر مسئول:  پریا کریم‌پور
سردبیر: سودابه بهزادی
مشاور علمی: دکتر راحله شاکری
شماره تماس:  
پست الکترونیکی: 
شناسه تلگرام:
صفحه اینستاگرام:

معرفی

فایل‌های نشریه

خبرنامه بیوتکنولوژی
شماره اول
آذر ۱۴۰۰
دریافت ( حجم فایل: ۹.۷۶ مگابایت ، فرمت فایل: pdf)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
خبرنامه بیوتکنولوژی
شماره دوم 
زمستان ۱۴۰۰
دریافت ( حجم فایل: ۱.۸۵ مگابایت ، فرمت فایل: pdf)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
خبرنامه بیوتکنولوژی
شماره سوم
اسفند ۱۴۰۰ 
دریافت ( حجم فایل: ۱.۹۴ مگابایت ، فرمت فایل: pdf)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
خبرنامه بیوتکنولوژی
شماره چهارم
فروردین ۱۴۰۱ 
دریافت ( حجم فایل: ۲.۵۵ مگابایت ، فرمت فایل: pdf)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
​​​​​​​خبرنامه بیوتکنولوژی
شماره پنجم
اردیبهشت ۱۴۰۱ 
دریافت ( حجم فایل: ۳.۴۴ مگابایت ، فرمت فایل: pdf)

مدیریت  فرهنگی و اجتماعی