نشریه ئاوزین

نشریه ئاوزین

درباره نشریه

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

صاحب امتیاز:  انجمن علمی-دانشجویی زبان و ادبیات کردی - دانشگاه کردستان
مدیر مسئول: احسان میرکی
سردبیر: چیمن باقری، احسان میرکی
مشاور علمی: دکتر یدالله پشابادی
شماره تماس:  
پست الکترونیکی: 
شناسه تلگرام:
صفحه اینستاگرام:

معرفی

فایل‌های نشریه

فایل نشریه ئاوزین
سال چهارم، شماره هفتم
پاییز ۱۳۹۹ 
دریافت ( حجم فایل: ۷.۶۸ مگابایت ، فرمت فایل: pdf)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فایل نشریه ئاوزین
سال پنجم، شماره هشتم
زمستان 1400
دریافت ( حجم فایل: 3.1 مگابایت ، فرمت فایل: pdf)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

مدیریت  فرهنگی و اجتماعی