نشریه آپر

نشریه آپر

درباره نشریه

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

صاحب امتیاز: انجمن علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه کردستان
مدیر مسئول: نوشین باغی
سردبیر: سعید کورانی
مشاور علمی: دکتر اسعد محمد امینی
شماره تماس:  
پست الکترونیکی: 
شناسه تلگرام:
صفحه اینستاگرام:

معرفی

فایل‌های نشریه

آپر؛ گاه‌نامه علمی-تخصصی صنایع غذایی
شماره دوم
زمستان ۱۳۹۸ 
دریافت ( حجم فایل: ۹.۵۱ مگابایت ، فرمت فایل: pdf)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آپر؛ گاه‌نامه علمی-تخصصی صنایع غذایی
شماره سوم
پاییز ۱۴۰۰ 
دریافت ( حجم فایل: ۱۵.۳۸ مگابایت ، فرمت فایل: pdf)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

مدیریت  فرهنگی و اجتماعی