نشریه آگروتکنیک

نشریه آگروتکنیک

درباره نشریه

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه کردستان
مدیر مسئول: پروا محمودی
سردبیر: کامیار عینی
مشاور علمی: هادی صمیمی اخیجهانی 
شماره تماس:  
پست الکترونیکی: 
شناسه تلگرام:
صفحه اینستاگرام:

معرفی

فایل‌های نشریه

فایل نشریه اگروتکنیک
ویژه نامه علمی -تخصصی مهندسی مکانیک بیوسیستم
شماره نهم؛ تابستان ۱۴۰۰
دریافت ( حجم فایل: ۲۱.۳۴ مگابایت ، فرمت فایل: pdf)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

مدیریت  فرهنگی و اجتماعی