03 02 2023

سید محمد قانع‌زاده نخبه وظیفه دانشگاه کردستان موفق به کسب عنوان پایان‌نامه برتر در سومین جشنواره ملی امیرکبیر شد.

کسب عنوان پایان‌نامه برتر جشنواره ملی امیرکبیر توسط نخبه وظیفه دانشگاه کردستان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کردستان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد سید محمد قانع‌زاده نخبه‌ی وظیفه در دانشگاه کردستان، رتبه اول سومین جشنواره ملی طرح‌های کاربردی کارفرما محور امیر کبیر را کسب کرد.

لازم به ذکر است؛ کسب این عنوان در حوزه معماری و شهرسازی بوده و این موفقیت با راهنمایی دکتر کیومرث حبیبی، از اساتید این گروه در دانشگاه کردستان صورت پذیرفته است.

قانع‌زاده از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری و شهرسازی دانشگاه کردستان بوده و در حال حاضر سرباز نخبه دانشگاه می‌باشد.