03 06 2023

بر اساس نتایج رتبه‌بندی موسسه علمی تایمز، دانشگاه کردستان در جدیدترین رتبه‌بندی تاثیر دانشگاه‌ها ۲۰۲3 در جایگاه 800-601 جهان قرار گرفت.

کسب رتبه 800-601 دانشگاه کردستان در رتبه‌بندی تاثیر تایمز 2023

در رتبه‌بندی تاثیر تایمز (THE University Impact Ranking) اثرگذاری دانشگاه‌ها بر مبنای فعالیت‌های آنان در راستای اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) و بر مبنای4 شاخص پژوهش، مدیریت، توسعه و آموزش سنجیده می‌شود. اهداف توسعه پایدار شامل 17 مورد: ۱- نبود فقر ۲- نبود گرسنگی ۳-سلامت و رفاه ۴- کیفیت آموزش ۵- برابری جنسیتی ۶- آب بهداشتی ۷-انرژی مقرون به صرفه و پاک ۸- اشتغال مناسب و رشد اقتصادی ۹- صنعت، نوآوری و زیرساخت ۱۰- کاهش نابرابری ۱۱- شهرها و جوامع پایدار ۱۲- تولید و مصرف مسئولانه ۱۳- عملکرد در خصوص کنترل اقلیم ۱۴- زندگی زیر آب ۱۵- زندگی در زمین ۱۶- صلح، عدالت و قدرت  ۱۷- مشارکت در تحقق اهداف توسعه است.

در ارزیابی اخیر موسسه تایمز تعداد 1591 دانشگاه از 112 کشور جهان در لیست دانشگاه‌های تاثیرگذارحضور دارند. و در رتبه‌بندی کلی، دانشگاه وسترن سیدنی، دانشگاه منچستر و دانشگاه کویینز به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند. در این لیست 20 دانشگاه‌ ایرانی نیز حضور دارند و دانشگاه کردستان در جایگاه 800-601  قرار گرفت.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد جایگاه دانشگاه کردستان در نظام‌های مختلف رتبه‌بندی به صفحه رتبه‌بندی وب‌سایت مدیریت امور بین‌الملل دانشگاه مراجعه فرمایید.

جهت مطالعه گزارش کامل اینجا کلیک کنید.

  • عملکرد دانشگاه کردستان در هریک از اهداف توسعه پایدار به شرح زیر می‌باشد: