28 07 2022

کاروان ورزشی پسران دانشگاه کردستان با کسب ۳۹ امتیاز، در رتبه نخست منطقه ۵ و جایگاه پانزدهم کشوری قرار گرفت.

کسب رتبه نخست منطقه ۵ و جایگاه پانزدهم کشوری توسط دانشگاه کردستان در پایان پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات عالی کشور

با اتمام پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات عالی کشور، کاروان ورزشی پسران دانشگاه کردستان با کسب ۳۹ امتیاز، در رتبه نخست منطقه ۵ و جایگاه پانزدهم کشوری قرار گرفت و بالاتر از تیم‌های شهید باهنر کرمان، صنعتی شریف تهران، ارومیه، گیلان، زنجان، اراک، بوعلی سینا همدان، علامه طباطبایی، تربیت مدرس و... قرار گرفت.

سایر تیم‌های منطقه پنج شامل دانشگاه‌های لرستان، ایلام، رازی، آیت الله بروجردی، فرهنگیان کردستان و صنعتی کرمانشاه به ترتیب در جایگاه های ۳۳،  ۳۵، ۴۳، ۶۴ و ۸۹ المپیاد قرار گرفتند.