13 06 2022

انجمن علمی شهرسازی‌ دانشگاه کردستان در چهاردهمین جشنواره بین‌المللی حرکت رتبه سوم کشوری بخش انجمن برتر گروه را کسب کرد.

کسب رتبه سوم جشنواره بین‌المللی «حرکت» توسط انجمن علمی شهرسازی‌ دانشگاه کردستان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کردستان، چهاردهمین جشنواره بین‌المللی حرکت، ویژه آثار و دستاوردهای اتحادیه‌ها و انجمن‌های علمی دانشجویی، با محوریت انجمن برتر، اتحادیه برتر، نشریه اتحادیه، دانشگاه برتر، فعالیت خلاقانه، بخش ویژه، کارآفرینی، کتاب، محتوی دیجیتال، مسابقه و نشریه برگزار شد.

انجمن علمی شهرسازی‌ دانشگاه کردستان در چهاردهمین جشنواره بین المللی حرکت رتبه سوم کشوری بخش انجمن برتر گروه را کسب کرد.

لازم به ذکر است این جشنواره به میزبانی دانشگاه تهران و با حضور انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور، در پنج گروه علمی علوم پایه، دامپزشکی و کشاورزی، هنر و معماری، فنی و مهندسی و علوم انسانی به رقابت پرداختند.