20 07 2022

مدیریت توسعه کارآفرینی، مراکز رشد و نوآوری دانشگاه کردستان با همکاری مرکز نوآوری فرش بیجار و فرش دستباف ترنج برگزار می کند.

کارگاه یک روزه آموزش تخصصی چله‌کشی فرش

فرصتی برای آموزش کاربردی چله‌کشی و فرشبافی

زمان: پنجشنبه 6 مرداد ماه 1401
محل برگزاری حضوری: بیجار - میدان هفت شهید - پردیس دانشکده فنی و علوم پایه بیجار

به صورت حضوری و مجازی


جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره زیر تماس حاصل فرمائید:
09020446992


ارائه گواهی شرکت در دوره‌های فناور از سوی مدیریت توسعه کارآفرینی، مراکز رشد و نوآوری دانشگاه کردستان