26 07 2022

کسب مدال طلای شنای 100 متر، کسب مدال برنز مسابقات کشتی فرنگی المپیاد ورزشی و همچنین کسب مدال برنز مسابقات کاراتە المپیاد ورزشی دانشجویان از جمله موفقیت‌های ورزشی دانشجویان دانشگاه کردستان در روزهای اخیر است.

چند خبر ورزشی از دانشگاه کردستان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کردستان، در اولین روز از مسابقات شنای پانزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور کە به میزبانی دانشگاە تبریز در حال برگزاریست، آریان صلواتی از دانشگاە کردستان در رقابت با حریفان خود توانست در ماده 100 متر کرال پشت، عنوان نخست این مسابقات را بە خود اختصاص دهد و بر سکوی قهرمانی جای گیرد.

در اولین روز از مسابقات کشتی فرنگی پانزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور، مسلم مرادی از دانشگاە کردستان در رقابت های کشتی فرنگی در وزن 97 کیلو توانست مدال برنز مسابقات را بە خود اختصاص دهد.

همچنین در اولین روز از مسابقات کاراتە پانزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور، محمد نوید رسولی از دانشگاە کردستان در رقابت‌های کاراتە در بخش کمیتە در وزن 55- کیلو، توانست بە مدال برنز دست یابد.