18 04 2022

به منظور ایجاد انگیزه و تشویق دانشجویان تحصیلات تکمیلی به انجام پژوهش‌های اصیل در حوزه تاریخ، فرهنگ، هنر، زبان و ادبیات فولکلوریک و مکتوب کردی و سایر زبان‌ها،که به شناخت هرچه بیشتر تاریخ، فرهنگ، هنر، زبان و ادبیات کردی می‌انجامد، پژوهشکده کردستان شناسی دانشگاه کردستان در نظر دارد از اجرای پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در شیوه‌نامۀ پیوست شده حمایت نماید.

اطلاعیه حمایت پژوهشکده کردستان‌شناسی از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی