07 07 2022

شبکه ملی جامعه و دانشگاه استان کردستان با مشارکت سازمان‌های اجرایی و تشکل‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی برگزار می‌کند.

مراسم روز جهانی بدون پلاستیک

به مناسبت روز جهانی بدون پلاستیک، شبکه ملی جامعه و دانشگاه استان کردستان به منظور ترویج و اشاعه فرهنگ پسماند صفر و کاهش مصرف پلاستیک با مشارکت سازمان‌های اجرایی و تشکل‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی یک همایش در روز سه‌شنبه بیست و یکم تیر ساعت ۹ الی ۱۲‌‌:۳۰ در محل تالار دکتر شاهویی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان برگزار می‌نماید. در این همایش با حضور کارشناسان و مدیران اجرایی مرتبط یک نشست تخصصی در زمینه مدیریت پسماند شهر سنندج برگزار خواهد شد. سخنرانی‌های تخصصی توسط اعضای هیات علمی و مدیران اجرایی و صاحب‌نظران مرتبط از دیگر برنامه‌های همایش می‌باشند. حدود یکصد نفر از مدیران اجرایی و شخصیت‌های حقوقی و حقیقی مدعوین این همایش هستند.