07 12 2021

قرار گرفتن نام چهار عضو هیات علمی دانشگاه کردستان در لیست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر ایرانی

چهار عضو هیات علمی دانشگاه کردستان، بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC) در لیست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر ایرانی قرار گرفتند.

طبق اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، جناب آقایان دکتر عبدالله سلیمی (شیمی)، دکتر حسن بیورانی (برق)، دکتر قباد شفیعی (برق) و دکتر جعفر عبدالله زاده (گیاه پزشکی) در فهرست پژوهشگران یک درصد برتر ایرانی قرار دارند. لیست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر ایرانی بر اساس پردازش‌هایی که پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بر روی داده‌های مستخرج از دو پایگاه ESI و WoS انجام داده است، منتشر می‌شود. لازم به ذکر است در سال گذشته تعداد 3 نفر از همکاران دانشگاه در لیست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر ایرانی قرار داشتند که در سال 2021، این تعداد به 4 نفر افزایش پیدا کرده است. دانشگاه کردستان این موفقیت ارزشمند را حضور این همکاران پرافتخار و خانواده بزرگ دانشگاه تبریک عرض می‌نماید و توفیقات روزافزون را برای این عزیزان مسئلت می‌نماید.

 

منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان