27 11 2022

پنج عضو هیات علمی دانشگاه کردستان، بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در لیست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر ایرانی قرار گرفتند.

قرار گرفتن نام پنج عضو هیات علمی دانشگاه کردستان در لیست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر ایرانی

طبق اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، جناب آقایان دکتر هیمن شهابی (ژئومورفولوژی)، دکتر عطالله شیرزادی (مرتع و آبخیزداری)، دکتر عبدالله سلیمی (شیمی)، دکتر حسن بیورانی (برق) و دکتر جعفر عبدالله زاده (گیاه پزشکی) در فهرست پژوهشگران یک درصد برتر ایرانی قرار دارند. لیست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر ایرانی بر اساس پردازش‌هایی که پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بر روی داده‌های مستخرج از دو پایگاه ESI و WoS انجام داده است، منتشر می‌شود. لازم به ذکر است در سال گذشته تعداد 4 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه در لیست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر ایرانی قرار داشتند که در سال 2022، این تعداد به 5 نفر افزایش پیدا کرده است. دانشگاه کردستان این موفقیت ارزشمند را حضور این همکاران پرافتخار و خانواده بزرگ دانشگاه تبریک عرض می‌نماید و توفیقات روزافزون را برای این عزیزان مسئلت می‌نماید.

منبع: معاونت پژوهش و نوآوری دانشگاه کردستان