08 05 2022

قابل توجّه دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر دانشگاه کردستان

انجمن تربیت بدنی کانون علمی-فرهنگی ایثار اداره کلّ امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه کردستان در راستای استقبال از ظرفیّت حدّاکثری استعدادها و علاقه‌مندی‌های ورزشی دانشجویان معزّز شاهد و ایثارگر دانشگاه در حوزه‌ی فعّالیّت‌های ورزشی از دانشجویان محترم شاهد و ایثارگری که علاقه‌مند هستند در قالب تیم‌های اعزامی اداره کلّ امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه کردستان به تفکیک برادران و خواهران در رشته‌های ذیل‌الذّکر جهت شرکت در المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور(که در تابستان سال جاری برگزار می‌گردد) اعزام گردند دعوت بعمل می‌آورد که برای ثبت نام حدّاکثر تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه، مورّخه‌ی 1401/02/20 به اداره کلّ امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه کردستان مراجعه فرمایند.
 

یادآوری‌ها:

  • توجّه به مهلت ثبت نام از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار می باشد.
  • بدیهی است زمینه‌سازی برای آمادگی افرادی که تازه به تیم‌های اداره کلّ امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه کردستان می‌پیوندند در کانون توجّه این حوزه خواهد بود.

رشته‌های ورزشی

  1. رشته‌های انفرادی: تنیس روی میز - بدمینتون - شنا - دو و میدانی - شطرنج
  2. رشته‌های تیمی: فوتسال - والیبال

 

اداره کلّ اموردانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه کردستان