22 06 2022

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تعداد خوابگاه‌های کشور ۹۸۰ بلوک خوابگاهی با ظرفیت ۲۰۲ هزار نفر و با متوسط پوشش خوابگاهی ۳۷ درصد است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری : ۹۸۰ بلوک خوابگاهی با ظرفیت ۲۰۲ هزار نفردر دانشگاه‌های کشور فعال است

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کردستان، پیش از ظهر چهارشنبه اول تیرماه دکتر مسعود گنجی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از بخش‌های مختلف دانشگاه کردستان از جمله ۶ بلوک خوابگاه فرشتگان، سلف سرویس دانشجویی مرکزی، سراهای دانشجویی پسران دیار و دختران کوثر بازدید کرد. 

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این بازدید با اشاره به آمار خوابگاه‌های کشور، گفت: تعداد خوابگاه‌های مجردی موجود در کشور ۹۸۰ بلوک خوابگاهی با ظرفیت ۲۰۲ هزار نفر و با متوسط پوشش خوابگاهی ۳۷ درصد است.
وی تصریح کرد: در دانشگاه کردستان سطح پوشش خوابگاهی تقریبا نزدیک به سطح متوسط کشور است و امید می‌رود این میزان به ۵۰ درصد افزایش یابد ضمناً دانشگاه کردستان در این راستا برنامه مدونی برای چندسال آینده خود دارد که در صورت اجرایی شدن این دانشگاه را به هدف ۵۰ درصد پوشش دانشجویان خوابگاهی نزدیک خواهد کرد. 
دکتر گنجی افزود: هدف از سفر به کردستان، بررسی مسائل رفاهی دانشجویان و استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه کردستان بود که تصمیمات خوبی هم برای ایجاد خوابگاه‌ متاهلی و ارتقاء خوابگاه‌های مجردی اتخاذ گردید که انشاالله برای رشد و شکوفایی دانشگاه و ایجاد نشاط علمی مثمر ثمر خواهند بود 

وی عنوان کرد: یکی دیگر از اهداف سفر به کردستان، اجرای منویات مقام معظم رهبری در رابطه با طرح جوانی جمعیت با ساخت خوابگاه متاهلی می‌باشد.

کلنگ‌زنی یک بلوک ۶۳ واحدی در دانشگاه کردستان برای متاهلین
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: امروز یک بلوک ۶۳ واحدی در دانشگاه کردستان برای متاهلین کلنگ‌زنی شد و انتظار می‌رود با همت مسئولان استانی و با سفر رئیس جمهور محترم به استان کردستان، ۱۰۰ واحد دیگر در دو بلوک برای خوابگاه دانشجویان متاهلین برنامه ریزی گردد.

دکتر گنجی تصریح کرد: بخشی از اعتبارات این خوابگاه‌ها‌ شامل، ۱۰ درصد از درآمد اختصاصی دانشگاه، ۱۰ درصد از تملک دارایی دانشگاه، بخشی نیز از بودجه سفرهای استانی و بخشی هم از بند الف تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تامین خواهد شد. 

دانشگاه کردستان حدود ۷۰۰ دانشجوی بین‌المللی از هفت ملیت مختلف دارد
دکتر گنجی با اشاره به اهمیت تبادل فرهنگی و علمی ایران با سایر کشورها در راستای دیپلماسی علمی، تصریح کرد: دانشگاه کردستان حدود ۷۰۰ دانشجوی بین‌المللی از هفت ملیت مختلف دارد و وزارت علوم تحقیقات و فناوری به دنبال ایجاد رفاه لازم برای دانشجویان بین‌المللی است زیرا این دانشجویان در آینده سفیران علمی کشور در سایر کشورها خواهند بود و عملکرد دانشگاه کردستان نیز در این زمینه بسیار عالی بوده است.