13 06 2022

تیم ماهور دانشگاه کردستان در جمع ۱۰ تیم منتخب راه‌یافته به مرحله سوم و نهایی مسابقات کسب و کار قرار گرفت.

راهیابی تیم ماهور دانشگاه کردستان به مرحله پایانی مسابقات کسب و کار

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کردستان، تیم دانشگاه کردستان به عنوان تنها تیم شهرستانی شرکت کننده مرحله اول مسابقات لیگ کسب و کار در 23 اردیبهشت با 46 تیم دیگر از دانشگاه‌های تهران رقابت کرده و توانست جزو 23 تیم انتخابی جهت مرحله دوم باشد.

همچنین در مرحله دوم که 21 خرداد ماه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، دانشگاه کردستان جزو ۱۰ تیم راه‌یافته به مرحله سوم و نهایی مسابقات بود.

تیم چهار نفره دانشگاه کردستان متشکل از میلاد خزائیان(ارشد مدیریت استراتژیک)، صارم‌الدین افتخاری(ارشد مدیریت بازاریابی) ، دنیا قاسمی(ارشد مدیریت کارآفرینی) و سحر تاو(ارشد مدیریت بازاریابی) می‌باشند که از طرف گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان به این مسابقات اعزام شده‌اند.

حامیان مالی رویداد فوق برندهای معروف زمزم، اسنپ، نستله، کاله، کروز، تیپاکس،داده کاوان و ... می‌باشند.