09 06 2022

براساس اطلاعات پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI) موسسه کلاریویت آنالیتیکس (ISI)، دانشگاه کردستان در فهرست دانشگاه‌های یک درصد برتر پراستناد دنیا (اثرگذارترین دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی) در سال 2022 قرار گرفت.

حضور دانشگاه کردستان در فهرست دانشگاه‌های یک درصد برتر پراستناد دنیا در سال 2022

این پایگاه تعداد 7752 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی که از لحاظ تعداد استنادهای دریافتی در ده سال اخیر در دسته یک درصد برتر پراستنادها قرار می‌گیرند را در تمامی رشته‌ها و نیز در 22 رشته موضوعی معرفی نمود. در این پایگاه، اثرگذارترین دانشگاه‌ها آنهایی هستند که علم‌شان استناد بیشتری دریافت کرده است یا به‌عبارت دیگر مرجع‌تر هستند. براساس اطلاعات پایگاه ESI، تعداد مقالات، تعداد ارجاعات و رتبه دانشگاه کردستان در 4 رشته موضوعی مختلف و همچنین به طور کل در تمامی رشته‌ها به شرح جدول زیر است:

رشته موضوعی تعداد مقالات تعداد استنادهای دریافتی رتبه ملی رتبه در میان کشورهای خاورمیانه رتبه در میان کشورهای اسلامی رتبه بین‌المللی
شیمی 609 9616 24 86 101 1498
مهندسی 515 7219 9 52 72 700
علوم گیاهی و حیوانی 291 3198 4 26 28 843
علوم کشاورزی 202 3095 7 19 21 343
تمامی رشته‌ها 3053 39374 7 101 114 2164

 

دانشگاه کردستان این موفقیت کم‌نظیر و ارزشمند را حضور تمامی اساتید محترم، کارمندان گرانقدر و دانشجویان گرانمایه دانشگاه تبریک و تهنیت عرض می‌نماید و توفیقات روزافزون را برای خانواده بزرگ دانشگاه مسئلت می‌نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه نمایید: 
کلیک کنید

 

معاونت پژوهشی و نوآوری دانشگاه