31 05 2022

بر اساس گزارش معاونت پژوهشی و دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزرات عتف، در بین تجارب الگوهای موفق دانشگاه‌ها در همکاری با جامعه و صنعت در سال 1400 پنج تجربه موفق دانشگاه کردستان نیز به چشم می‌خورد.

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه‌ کردستان در توسعه همکاری با جامعه و صنعت معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کردستان، معاونت پژوهشی و دفتر ارتباط با صنعت وزارت عتف الگوهای موفق دانشگاه‌ها در همکاری با جامعه و صنعت در سال 1400 را معرفی کرد.
تشکیل بنیاد حامیان دانشگاه کردستان، تشکیل کمپین کردستان علیه کرونا، تاسیس انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه کردستان، توسعه دوره‌های مهارت‌افزایی و ارتقای سطح اشتغال‌پذیری دانشجویان، ساماندهی کارآموزی و تدوین شیوه‌نامه دوره کارآموزی دانشجویان کارشناسی دانشگاه کردستان از جمله الگوهای موفق دانشگاه کردستان است که از سوی وزارت عتف معرفی شده است.
همچنین الگوی تشکیل بنیاد حامیان دانشگاه کردستان جزو هشت الگوی موفق دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور قرار گرفت.