14 05 2022

بررسی تغییر تخصیص ارز ترجیحی از منظر علم اقتصاد

زمان: یکشنبه ۲۵ اردیبهشت - ۱۶ الی ۱۸

مکان: تالار مولوی (صرفا به شکل حضوری) 

سخنرانان

  • دکتر حامد قادرزاده 
  • دکتر زانا مظفری 
  • دکتر عادل سی و سه مرده 

مدیر نشست: دکتر علی سلحشور

به همراه پرسش و پاسخ 

 

معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی