15 01 2023

هیمن گل پیرا عضو هیات علمی گروه مهندسی برق - قدرت و کنترل دانشگاه کردستان توسط مهندسان برق و الکترونیک به عنوان پژوهشگر جوان برگزیده سال 2022 برگزیده شد.

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه کردستان به عنوان پژوهشگر جوان 2022

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کردستان، هیمن گل پیرا، عضو هیات علمی گروه مهندسی برق - قدرت و کنترل دانشگاه کردستان، توسط موسسه مهندسان برق و الکترونیک IEEE-Iran Section به عنوان پژوهشگر جوان برگزیده سال 2022 انتخاب شد.

لازم به ذکر است؛ جایزه پژوهشگر جوان هر ساله از میان تمامی دانشگاه‌های کشور به برترین محقق کمتر از ۴۰ سال که نوآوری‌های پژوهشی و آموزشی قابل توجهی در حوزه‌های مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر داشته باشد، اهدا می‌گردد. 
در اهدای این جایزه ارزشمند، سابقه فعالیت‌های کاندید مورد نظر در پنج سال گذشته مدنظر قرار می‌گردد.

دانشگاه کردستان و خصوصا دانشکده مهندسی کسب این جایزه ارزشمند را به جناب آقای دکتر گل پیرا صمیمانه تبریک می گوید.