03 08 2022

اعلام نتایج اولیه پذیرش بدون آزمون دکتری تخصصی (استعدادهای درخشان) دانشگاه کردستان در سال تحصیلی 1402-1401

ضمن آرزوی سلامتی و موفقیت برای متقاضیان عزیز پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه کردستان در سال تحصیلی 1402-1401، بدینوسیله اسامی پذیرفته‌شدگان اولیه اعلام و موارد زیر به استحضار می‌رسد:

  • اسامی اعلام شده بر اساس محتویات پرونده‌های ارسالی و مصاحبه علمی و کسب امتیاز از جداول سه‌گانه تکمیل شده توسط گروه‌های آموزشی مربوطه تنظیم شده است.
  • پذيرش نهايی و قطعی داوطلبان منحصراً پس از تأييد سازمان سنجش آموزش كشور و هيئت مركزی گزينش دانشجو وزارت علوم، تحقيقات و فناوری صورت خواهد گرفت، لذا نتایج اعلام شده به منزله پذیرش قطعی نیست.
  • زمان ثبت نام پذیرفته‌شدگان بدون آزمون دکتری در دانشگاه کردستان همزمان با ثبت نام داوطلبان پذیرفته شده از طریق آزمون و مطابق برنامه اعلام شده از طرف مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه کردستان انجام خواهد شد. لذا از پذیرفته‌شدگان محترم درخواست می‌شود در موعد مقرر با تحویل مدارک خواسته شده نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. 
  • پذیرفته‌شدگان بدون آزمون دکتری باید همزمان با ثبت نام و تحویل مدارک به تحصیلات تکمیلی دانشگاه، مدارکی را هم جهت ارسال به سازمان سنجش و هیئت مرکزی گزینش دانشجو به گروه امور حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه تحویل نمایند (مدارک مورد نیاز و نحوه ارسال آن‌ها در اطلاعیه‌های بعدی اعلام خواهد شد).
  • متقاضیانی که اسامیشان در لیست نیامده است، واجد شرایط شناخته نشده ویا توسط گروه‌های آموزشی ذیربط پذیرش نشده‌اند.

جهت مشاهده اسامی پذیرفته شدگان اینجا  را کلیک نمایید.

گروه امور حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه