08 05 2022

اطلاعیه سری دوّم کلاس‌های آموزش فوق برنامه رایانه مرکز رایانه اداره کلّ امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه کردستان

به اطّلاع دانشجویان محترم شاهد وایثارگر می رساند:
سری دوّم کلاس‌های آموزش فوق برنامه رایانه مرکز رایانه اداره کلّ امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه کردستان در نیمسال دوّم سال تحصیلی 1401 - ۱400 به قرار مندرج در جدول زیر برگزار می‌گردد:

  8-10 10-12
شنبه -  آموزش مقدّماتی رایانه
یکشنبه Word -
دوشنبه Excell -
سه‌شنبه - Power Point
چهارشنبه - Word

 

  • جهت ثبت نام  به اداره کلّ امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه مراجعه فرمایید.
  • آخرین مهلت ثبت نام روز چهارشنبه، مورّخه‌ی 1401/02/21 می‌باشد.
  • شروع کلاس‌ها از روز شنبه، مورّخه‌ی 1401/02/24 می‌باشد. 


آدرس مکان برگزاری کلاس‌ها: پشت دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه - طبقه فوقانی سلف سابق اساتید - مرکز رایانه اداره کلّ امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه کردستان

 

اداره کلّ امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه کردستان