22 06 2022

اطلاعیه تغییر رشته دانشجویان کارشناسی

به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند که مهلت تغییر رشته (داخلی یا همراه با انتقال) از 1401/4/4 آغاز و در 1401/4/17 به پایان خواهد رسید. متقاضیان می‌توانند از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان درخواست خود را ارائه نمایند.