20 06 2022

اطلاعیه اعطای بسته‌های تشویقی-حمایتی به پذیرفته‌شدگان برتر آزمون کارشناسی ارشد 1401

دانشگاه کردستان به منظور تشویق و حمایت از پذیرفته‌شدگان برتر آزمون کارشناسی ارشد 1401 که این دانشگاه را برای ادامه تحصیل انتخاب نمایند، بسته‌های تشویقی حمایتی در نظر گرفته است.  این بسته‌ها در دو قالب کمک هزینه تحصیلی ماهیانه و اعطای تسهیلات خوابگاهی رایگان به شرح و شرایط جدول موجود در فایل زیر، به داوطلبان محترم تخصیص می‌یابد.