22 05 2022

اخذ گرنت پژوهشی بنیاد ملی علوم سوئیس توسط عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

پروژه تحقيقاتی دکتر قباد شفيعی، عضو هیات علمی گروه مهندسی برق-قدرت و کنترل دانشگاه کردستان، در مشارکت با همکاران سويسی و ايرانی مورد پذيرش بنیاد ملی علوم سوئیس قرار گرفت. این گرنت پژوهشی در قالب برنامه SPIRIT بنياد ملی علوم سويس به اين تيم تحقيقاتی اعطا گرديده است.

در قالب این گرنت که مبلغ آن 495400 فرانک سويس است و سهم دانشگاه کردستان در آن 94000 فرانک است، یک پروژه تحقیقاتی با عنوان "Solar Energy Optimization Via a Remote Research Platform" با همکاری اساتيدی از دانشگاه HES-SO Valais سويس، دانشگاه صنعتي اميرکبير و دانشگاه کردستان به انجام خواهد رسید. نتایج حاصل از این پروژه به توسعه استفاده از انرژی خورشيدی کمک خواهد نمود.

در اين پروژه تحقيقاتی، 1 دانشجوی دکتری و 3 دانشجوی کارشناسی ارشد از دانشگاه کردستان مشارکت خواهند داشت و مورد حمايت مالی قرار خواهند گرفت. دانشجوی دکتری منتخب، يک دوره تحقيقاتی 1 ساله را در دانشگاه سويسي خواهد گذراند و مبلغ 50000 فرانک سويس برای هزينه‌های اقامت و رفت و برگشت به ايشان اختصاص خواهد يافت. همچنين، دانشجويان کارشناسی ارشد يک دوره تحقيقاتی 4 ماهه را در دانشگاه سويسی سپری خواهند کرد که مبلغ ماهيانه 1500 فرانک سويس برای هزينه اقامت و مبلغ 1000 فرانک برای هزينه‌های اياب و ذهاب دريافت خواهند نمود. انتخاب اين دانشجويان بر اساس رزومه و سابقه و در مرکز تحقيقاتي ريزشبکه و شبکه هوشمند دانشگاه انجام خواهد شد.

همچنين، مبلغ 17000 فرانک براي تجهيز 3 پلتفورم آزمايشگاهی در زمينه سيستم‌های انرژی خورشيدی در دانشگاه کردستان هزينه خواهد شد.

بنیاد ملی علوم سوئیس یک سازمان حمایت از تحقیقات علمی است تحت نظارت دولت فدرال سوئیس که توسط پزشک و فیزیکدان الکساندر فون مورالت در سال 1952 تأسیس شد. برنامه تحقيقاتی اسپيريت در چند سال اخير امکان همکاری پژوهشگران ايرانی و سويسی را فراهم کرده بود که برای فراخوان سال آينده کشور ايران در ليست کشورهای همکار اين پروژه قرار ندارد.