دسترسی سریع

مدیریت امور پشتیبانی

وظایف دبیرخانه
  • تایپ و شماره کردن نامه‌های حوزه معاونت دانشجویی و ثبت نامه‌های وارده
  • بایگانی سوابق نامه‌های صادره و وارده
  • ارسال نامه‌ها به مقصد
  • تحویل و توزیع نامه‌ها و بسته‌های پستی دانشجویان
  • قبض انبار کالاهای سلف سرویس
طالب زندی کارپرداز معاونت دانشجویی
- 087-33664601-7