دسترسی سریع

برنامه ورزشی دانشجویان پسر

زمانبندی کلاس‌های فوق‌برنامه ورزشی آقایان
 زمانبندی کلاس‌های فوق‌برنامه ورزشی آقایان در نیمسال دوم 98-97 به شرح زیر است:
 
ایام هفته 16:00-17:30 17:30-19:00 19:00-20:30
سالن سالن سالن
1 2 3 1 2 3 1 2 3
شنبه، دوشنبه، چهارشنبه فوتسال - آزاد هندبال بدمینتون فوتسال  آزاد (فرهاد اله ویسی)

 
والیبال (کابله سوری) آموزش فوتسال (رئوف زارعی)
بسکتبال
(سیروس احمدی) 
تکواندو * بوکس (محمد طاهر اسکندری) کشتی (برهان فاتحی)
کاراته
(سینا ساعدپناه) 
تنیس روی میز * تنیس روی میز تنیس روی میز کانگ فو توا
جودو
دو و میدانی پیست پیست دو و میدانی دانشگاه
 فوتبال (فرهاد حیدری) زمین چمن دانشگاه

روزهای زوج بدنسازی ساعت
14:30-15:30 15:30-16:30 16:30-17:30 20:30-21:30
دانشجویان دانشجویان دانشجویان دانشجویان
زمانبندی فوق برنامه استخر آقایان
زمانبندی فوق برنامه استخر  دانشجویان آقا در نیمسال دوم تحصیلی 97-98 به شرح زیر است:
 
ایام هفته ساعت
11:30-13:15 14:00-15:30 16:00-17:30
شنبه دانشجویان کارشناسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشجویان کارشناسی
دوشنبه دانشجویان کارشناسی   دانشجویان کارشناسی
چهارشنبه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
دانشجویان کارشناسی
  • دانشجویان عزیز با کارت مختص همان رشته می توانند از کلاس های فوق برنامه استفاده نمایند.
  • برای صدور کارت به سالن شماره 1 (یک) از ساعت 14:00 تا 18:00 مراجعه نمایید.
  • تاریخ شروع ثبت نام کلاس ها  97/11/27 می باشد.
  • تاریخ شروع کلاس ها 97/12/04 می باشد.