دسترسی سریع

برنامه ورزشی دانشجویان دختر

زمانبندی کلاس‌های فوق‌برنامه ورزشی دانشجویان دختر
 زمانبندی کلاس‌های فوق‌برنامه ورزشی خانم‌ها در نیمسال اول 98-97 به شرح زیر است:
ایام هفته ساعت
16:00-17:30 17:30-19:00
سالن سالن
1 2 3 1 2 3
یکشنبه و سه شنبه آیروبیک و بدنسازی فوتسال بدمینتون ایروبیک و بدنسازی هندبال والیبال
تنیس روی میز کونگ فو و دفاع شخصی
کاراته دو و میدانی (پیست) بسکتبال 
تنیس روی میز
  دو و میدانی (پیست) دو و میدانی (پیست) دو و میدانی (پیست)


برنامه زمانی استخر خانم‌ها
زمانبندی فوق برنامه استخر دانشجویان خانم در نیمسال دوم تحصیلی 97-98 به شرح زیر است:
ایام هفته ساعت
13:00-14:30 14:00-15:30 15:30-16:45 18:45-20:00
یکشنبه   دانشجو دانشجو دانشجو
سه شنبه     دانشجو دانشجو
پنج شنبه دانشجو      
  • دانشجویان عزیز با کارت مختص همان رشته می توانند از کلاس های فوق برنامه استفاده نمایند.
  • برای صدور کارت به اداره تربیت بدنی و فوق برنامه سالن شماره 1 مراجعه نمایید.
  • ثبت نام کلاس ها از 97/11/28 شروع خواهد شد.
  • تاریخ شروع کلاس ها 97/12/05 می‌باشد.
متن