دسترسی سریع
کارشناس ورزشی
حمید شکرنژاد کارشناس حوزه تربیت بدنی
hamid20745 [at] gmail.com 087-3364601-7 (2484)

وظایف و اختیارات:

 • برنامه‌ریزی و نظارت در جهت برگزاری کلاس‌های آموزشی در خصوص تکنیک و تاکتیک ورزشی 
 • برنامه‌ریزی و برگزاری اردوهای تدارکاتی شرکت‌کنندگان مسابقات قهرمانی کشور و المپیادهای دانشجویی 
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر کلاسهای فوق برنامه و راه‌اندازی کانون‌های ورزشی 
 • تنظیم برنامه و ارتباط با انجمن‌های ورزشی تخصصی و انجمن ورزشی کارکنان 
 • سرپرستی تیم‌های ورزشی دانشگاه و تامین وسایل و امکانات مجموعه ورزشی 
 • همکاری در اجرای مسابقات و اعزام‌ها و گرفتن مدارک جهت اعزام تیم‌های ورزشی 
 • پیگیری درخواست‌های خرید و تحویل کلیه وسایل مصرفی و غیر مصرفی اداره تربیت بدنی 
 • همکاری در برگزاری و اجرای مسابقات درون دانشگاهی و همگانی و مناسبتی
 • برگزاری انتخابات انجمن‌های ورزشی و برنامه‌ریزی جهت مشارکت دانشجویان در امور اجرایی ورزش 
کارشناس اداره تربیت بدنی
یحیی اسعدی -
y.asaadi [at] uok.ac.ir -

شرح وظائف و اختیارات 

 • مسوول اتوماسیون استخر 
 • نظارت بر اداره استخر
 • صدور کارت تردد در مجموعه ورزشی
 • انجام امورات رایانه ای مجموعه ورزشی (از قبیل: بروزرسانی ساب سایت تربیت بدنی، انجام امورات کامپیوتری سیستم‌های مجموعه ورزشی)
 • برنامه‌ریزی و برگزاری اردوهای تدارکاتی شرکت‌کنندگان مسابقات قهرمانی کشور و المپیادهای دانشجویی
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر کلاس‌های فوق برنامه و راه‌اندازی کانون‌های ورزشی
 • تنظیم برنامه و ارتباط با انجمن‌های ورزشی تخصصی و انجمن ورزشی کارکنان
 • سرپرستی تیم های ورزشی دانشگاه و تامین وسایل و امکانات مجموعه ورزشی
 • همکاری در اجرای مسابقات و اعزام‌ها و گرفتن مدارک جهت اعزام تیم‌های ورزشی
 • همکاری در برگزاری و اجرای مسابقات درون دانشگاهی و همگانی و مناسبتی
کارشناس ورزشی خواهران
نگین اردلان کارشناس گروه تربیت بدنی و حوزه تربیت بدنی دانشگاه
- 087-33666801 (2361)

وظائف و اختیارات :

 • برنامه‌ریزی و نظارت در جهت برگزاری کلاس‌های آموزشی در خصوص تکنیک و تاکنیک ورزشی
 • برنامه‌ریزی و برگزاری اردوهای تدارکاتی شرکت‌کنندگان مسابقات قهرمانی کشور و المپیادهای دانشجویی
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر کلاس‌های فوق‌برنامه و راه‌اندازی کانون‌های ورزشی
 • تنظیم برنامه و ارتباط با انجمنهای ورزشی تخصصی و انجمن ورزشی کارکنان
 • سرپرستی تیمهای ورزشی دانشگاه و تامین وسایل و امکانات مجموعه ورزشی
 • همکاری در اجرای مسابقات و اعزام‌ها و گرفتن مدارک جهت اعزام تیم‌های ورزشی
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی کلاس‌های واحد تربیت بدنی عمومی خواهران
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی کلاس‌های تخصصی خواهران گروه تربیت بدنی
 • تدریس واحدهای تخصصی شنا
 • تدریس واحد تربیت بدنی ویژه و ورزش ویژه گروه تربیت بدنی
 • همکاری در برگزاری و اجرای مسابقات درون دانشگاهی  و همگانی و مناسبتی
 • برگزاری انتخابات انجمن‌های ورزشی و برنامه‌ریزی جهت مشارکت دانشجویان در امور اجرایی ورزش