دسترسی سریع

اداره رفاه دانشجویی

شرح خدمات و نحوه تماس
این اداره مسئولیت پرداخت و بازپرداخت انواع وام‌های دانشجویی، تقسیط بدهی و همچنین صدور تسویه حساب‌های قطعی دانش آموختگان و انجام امورات مربوط به بیمه حوادث دانشجویان را برعهده دارد .

شایان ذکر است به علت کثرت امور محوله و همچنین حجم بالای ارباب رجوع حضوری، فقط در بازه زمانی از ساعت 08:30 الی 10:30 صبح روزهای شنبه تا چهارشنبه و از طریق شماره تلفن ذیل پاسخگوی مراجعان تلفنی می‌باشد.

شماره تلفن: 08733660063
فریبا شریعتی رئیس اداره رفاه دانشجویی
- (087)33660063