دسترسی سریع

اداره رفاه دانشجویان

به منظور کمک به وضع تحصیلی و معیشت دانشجویان مستعد و کم بضاعت در سال 1353 صندوقی تحت عنوان صندوق رفاه دانشجویان تشکیل گردید. بودجه صندوق رفاه از محل کمکهای دولت،تسهیلات اعطایی سیستم بانکی، درآمد حاصله از سرمایه گذاریهای وجوه مازاد صندوق، کمک و هدایای اشخاص حقیق و حقوقی، وجوه حاصل از برگشت اقساط بدهکاران و اجاره بهای خوابگاههای دولتی تامین می‌گردد.

از جمله شرایط عمومی وام گیرندگان دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئون دانشجویی، اولویت نیاز مالی، عدم استفاده از بورس تحصیلی و عدم اشتغال به کاری که مستلزم دریافت اجرت می‌باشد.(به استثنای کار دانشجویی) و سپردن سند تعهد محضری می‌باشد.شرایط آموزشی :ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقررات آموزش،مشروط نبودن  در دو نیمسال متوالی و مدت استفاده از وامها در طول تحصیل به شرح ذیل میباشد:

دوره های کاردانی،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر چهار نیمسال تحصیلی

دوره کارشناسی هشت نیمسال و دکترای تخصصی هشت نیمسال می‌باشد.مدت زمان احتساب دوره دریافت از تاریخ شروع به تحصیل دانشجو محاسبه میگردد.کلیه وامهای پرداخت شده (به استثنای ودیعه مسکن متاهلی) در پایان تحصیل قسط بندی شده و تاریخ سررسید اقساط 9 ماه پس از فراغت ازتحصیل می‌باشد. مدت زمان سررسید اقساط دانشجویان مشمول خدمت سربازی 2 سال و نه ماه پس از فراغت ازتحصیل می‌باشد. وامهایی که از لحاظ تعداد درخواست و سهولت دریافت عمومیت دارند شامل وامهای تحصیلی، مسکن، ضروری، ودیعه مسکن متاهلی، وام زیارت و تغذیه می‌باشد.

این اداره تحت نظارت مستقیم مدیریت امور دانشجویی بوده و به عنوان پلی ارتباطی میان دانشجویان و صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایفای وظیفه می نماید.

رئیس اداره
فریبا شریعتی رئیس اداره رفاه دانشجویی
- (087)33660063
اهداف و شرح وظایف

 • ثبت اطلاعات اولیه کلیه دانشجویان روزانه و شبانه جدیدالورود در سیستم جامع اتوماسیون صندوق رفاه جهت دریافت وام و خوابگاه
 • ثبت نام دانشجویان متقاضی وام (روزانه ـ شبانه) و دریافت فرم های تقاضا و مدارک لازم از دانشجویان و بررسی مدارک و ارسال اسامی دانشجویان واجد شرایط به صندوق رفاه و پیگیری جهت ارسال وام به حساب دانشجویان
 • ثبت اسناد و مدارک مربوط به دریافت وام و تسهیلات از جمله تعهد محضری، اجاره نامه و ... در سیستم جامع اتوماسیون صندوق رفاه 
 • ارائه وام های دانشجویی شامل وامهای تحصیلی، مسکن مجردی، ضروری، ودیعه مسکن متاهلی، شهریه، تحصیلی ممتاز و نمونه، ضروری ممتاز و نمونه، شهریه ممتاز و نمونه، حج عمره، بیمه حوادث، بیمه خدمات درمانی
 • بازپرداخت تسهیلات ارائه شده از طریق صدور فیش های نقدی جهت پرداخت بدهی و صدور دفترچه اقساط برای دانشجویان فارغ التحصیل
 • تشکیل پرونده بایگانی برای کلیه دانشجویان جدیدالورود
 • انجام امور تسویه حساب کلیه دانشجویان اخراجی، انصرافی و فارغ التحصیل دانشگاه
 • ثبت وام های پرداخت شده در کارتکس هر دانشجو
 • ثبت تسویه حساب خوابگاه در پایان سال در کارتکس هر دانشجو
 • بررسی وضعیت بیمه دانشجویان کارشناسی جدیدالورود و بیمه نمودن دانشجویان فاقد بیمه
 • معرفی دانشجویان حادثه دیده به بیمه جهت دریافت خسارت و غرامت
 • ارتباط با شرکت های بیمه جهت بیمه کردن کلیه دانشجویان دانشگاه در قبال حوادث
 • ارتباط با سازمان بیمه خدمات درمانی جهت انعقاد قرارداد بیمه خدمات درمانی دانشجویان دانشگاه و انجام امور مالی مربوطه

نحوه تماس
شایان ذکر است به علت کثرت امور محوله و همچنین حجم بالای ارباب رجوع حضوری، فقط در بازه زمانی از ساعت 08:30 الی 10:30 صبح روزهای شنبه تا چهارشنبه و از طریق شماره تلفن ذیل پاسخگوی مراجعان تلفنی می‌باشد.
شماره تلفن: 08733660063
کارشناس وام
شهلا دهقان کارشناس وام صندوق رفاه
- داخلی 2231

 • بررسی وتاییدکلیه وامهای دانشجویی(تمام دوره ها روزانه .شبانه.نیمه حضوری)
 • تشکیل وتایید پرونده دانشجویان بهره مند از وام در سیستم جامع اتوماسیون صندوق
 • ثبت وبایگانی اسناد تعهد محضری
 • ثبت وبایگانی پرونده دانشجویان فارغ التحصیل
 • انجام سایر امور محوله

 

کارشناس تسویه
رزیتا اعظمی کارشناس تسویه صندوق رفاه
- -

 • تکمیل پرونده تسویه حساب دانشجویان بهره مند از وام در سیستم جامع اتوماسیون صندوق
 • انجام امور مربوط به تسویه حساب قطعی فارغ التحصیلان سنوات قبل
 • صدور ورسید دفترچه اقساط مراجعین
 • بررسی وتایید تسویه حساب دانشجویان در سامانه آموزشی گلستان
 • انجام سایر امور محوله