دسترسی سریع

اداره تغذیه با هدف تهیه،پخت  و توزیع غذای سالم و بهداشتی در جهت ارتقای ایمنی غذا و سلامتی جسمی و روحی دانشجویان عزیز انجام وظیفه می نماید و با این اقدامات می کوشد از طریق ارائه غذای مناسب و بهداشتی با رعایت ارزش غذایی و توزیع بهداشتی آن رضایت خاطر دانشجویان را فراهم نماید . درحال حاضر امور تهیه، پخت وتوزیع غذای دانشجویی براساس برنامه پنجم توسعه  اقتصادی به بخش خصوصی واگذار گردیده واداره تغذیه نظارت عالیه بر عملکرد پیمانکار در سلف سرویس ها دارد.

مسعود فیضی رییس اداره تغذیه دانشجویی
- 33660799 (2359)
شرح وظایف

 • تهیه وتنظیم اسناد مناقصه امورتهیه،پخت  و توزیع غذای دانشجویی
 • نظارت بر تهیه اقلام اصلی مواد اولیه توسط پیمانکار
 • نظارت بر بهداشت سلف سرویسها ، پرسنل و کارکنان شاغل در آشپزخانه ها توسط توسط کارشناس بهداشت محیط
 • نظارت بر  نحوه صدور کارت اعتباری اتوماسیون تغذیه دانشجویان
 • رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در مورد تغذیه و اعلام به پیمانکار
 • نظر سنجی از دانشجویان ساکن خوابگاهها در مورد کیفیت غذایی جهت برنامه ریزی هرچه بهتر تعداد دانشجویان
 • تهیه و تنظیم برنامه غذایی به صورت ماهانه
 • تهیه صورت وضعیت عملکرد پیمانکار طرف قرارداد به صورت ماهانه و اعلام به امور  دانشجویی برای پرداخت حق الزحمه ایشان برابر مفاد قرارد منعقده
 • شناسایی مطلوب دانشجویان فعال به عنوان همکار (کاردانشجویی) جهت نظارت بر توزیع شام و صبحانه در خوابگاه های دانشجوئی  و پرداخت حق الزحمه ایشان برابر دستورالعمل کار دانشجوئی
 • پی گیری مشکلات مربوط به افزایش اعتبار و رزرو غذا به صورت اینترنتی
 • تهیه آمار پخت غذا به صورت روزانه و ابلاغ به پیمانکار

کارشناس ناظر
نعمت اله بذرافشان کارشناس ناظر اداره تغذیه
- 33660786 (2533)

 • نظارت بر خرید مواد غذایی، کیفیت مواد غذایی، انبار مواد غذایی، طبخ و توزیع غذا
 • انجام و پیگیری سهمیه ی مواد اولیه (گوشت وبرنج) از سازمان جهاد کشاورزی وسازمان صنعت، معدن و تجارت استان
 • نظارت و سرکشی بر انبارهای سلف سرویس
 • نظارت بر عملکرد عوامل اجرایی و کارکنان شرکت پیمانکار
 • ارائه گزارش ماهیانه از اقلام موجود در انبارها به مدیریت دانشجویی و پشتیبانی

 

مسئول اتوماسیون
فواد ملکی مسئول اتوماسیون تغذیه
- 33660719 (2360)

 • وارد کردن لیست دانشجویان جدیدالورود کارشناسی،ارشد ودکتری در سامانه اتوماسیون تغذیه
 • روزفروش غذاها به سیستم جهت رزرو
 • توزیع بن صبحانه
 • تسویه حساب دانشجویان
 • تایپ برنامه غذایی و پرینت آن جهت رویت دانشجویان
 • گرفتن لیست خوابگاهها
 • آمار خورده شده ماهانه
 • آمار خورده شده سالانه
 • کنترل دستگاههای فراموشی
 • لیست دانشجویانی که  تسویه نموده اند وثبت مانده حساب وارسال به اداره تغذیه
 • اضافه نمودن برنامه غذایی به سیستم جهت رزرو دانشجویان
 • واریز وام تغذیه دانشجویان به کارت تغذیه
 • فعال کردن کارت دانشجویان
 • تغییر رمز عبور اینترنتی
 • تغییر گروه دانشجویان سنواتی