دسترسی سریع

خوابگاه دانشجویی

شرایط استفاده از خوابگاه

دانشجویانی میتوانند از خوابگاه استفاده نمایند که:

 • از وام مسکن و ودیعه مسکن صندوق رفاه دانشجویان استفاده ننمایند
 • از موسسات دیگر کمکی دریافت ننمایند
 • اشتغال به کار نداشته باشند (به استثنای کار دانشجویی)
اجاره‌بها
مبنای نرخ اجاره بهای خوابگاه‌های دولتی مجردی (مصوب هیئت امنا)
 
سالنی   (ریال) 9 نفره  (ریال) 7 و 8 نفره (ریال) 5 و 6 نفره (ریال) 3 و 4 نفره (ریال) 1 و 2 نفره (ریال) نوع واریزی
315000 450000 540000 630000 720000 900000 غیرنقدی نیمسال اول
252000 360000 432000 504000 576000 720000 نقدی (تخفیف)
350000 500000 600000 700000 800000 1000000 غیر نقدی نیمسال دوم
280000 400000 480000 560000 640000 800000 نقدی (تخفیف)
262500 375000 450000 525000 600000 750000 نقدی تابستان  
شرایط استفاده از خوابگاه پس از پایان مدت مجاز تحصیل
حداکثر سه نیمسال در صورت وجود ظرفیت مازاد در خوابگاه به تشخیص اداره خوابگاه‌ها
 
  نیمسال سوم   نیمسال دوم   نیمسال اول
افزایش اجاره بها به میزان 150% افزایش اجاره بها به میزان 100%   افزایش  اجاره بها به میزان 50%

 تعرفه فوق از طرف صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام شده و هر ساله قابل تغییر است.

شرایط مهمان
 • هر دانشجو فقط به مدت سه شب در ماه مجاز به پذیرش مهمان است.
 • چنانچه دانشجویی قصد دارد بیش از 3 شب در خوابگاه مهمان داشته باشد، باید رضایت کتبی کلیه ساکنان اتاق و مسؤول خوابگاه را به اداره خوابگاهها ارائه نماید تا اقدامات لازم صورت پذیرد.
 • هر مهمان فقط سه شب حق استفاده از خوابگاه را دارد.
 • فرد مهمان حق استفاده از خدمات ویژه دانشجویان اعم از غذا، امکانات ورزشی، کامپیوتر و غیره را نخواهد داشت.
 • رعایت کلیه دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌‎هایی که از طرف اداره خوابگاه‌ها اعلام می‎گردد برای کلیه ساکنان الزامی است.
تذکرات مهم
 •  پیرو مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، تأمین برخی از ملزومات شخصی از قبیل پتو، ملحفه، بالش و ... به عهده دانشجو است.
 • حفظ و حراست وسایل شخصی به عهده دانشجو است.
 • دانشجویان برای ورود هر کالای شخصی به داخل خوابگاه ‎باید برگ ورود آن را از دفتر انتظامات خوابگاه دریافت نمایند و برای خارج کردن آن، برگ اولیه را ارائه و وسائل خود را خارج نمایند.
 • دانشجویان حق انتقال و جابجایی وسایل عمومی ‎خوابگاه را به اتاق ندارند.
 • ساعت مراجعه دانشجویان برای امور اداری از ساعت 7:30 الی 15 است  (غیر از وقت ناهار و نماز).
 • هر گونه جابجایی و انتقال وسایل موجود بین اتاق مستلزم هماهنگی با اداره خوابگاه‌ها است.
 • مبلغ پیش‌پرداخت در پایان تحصیل از میزان بدهی کسر می‌گردد.
 • دانشجویانی که در زمان تعیین‌شده نسبت به تخلیه خوابگاه اقدام ننمایند می‌بایست 10 برابر اجاره‌بها را به حساب صندوق واریز نمایند (جریمه دیر کرد تخلیه خوابگاه).
 • اجاره‌بها خوابگاه در هر نیمسال اضافی می‌بایست به صورت نقدی پرداخت گردد.
 • لازم است دانشجویان متقاضی خوابگاه پس از ارائه سند تعهد محضری در ابتدای هر نیمسال تحصیلی اجاره‌بهای خوابگاه را به صورت نقدی به حساب درآمد اختصاصی صندوق رفاه دانشجویان واریز نمایند.
 • دانشجویان پس از فراغت از تحصیل می‌بایست میزان 10% از بدهی دانشجویی را به صورت یکجا پرداخت و مابقی بدهی تقسیط ‌گردد.
 • دانشجویان ملزم هستند پس از فراغت از تحصیل یا قطع ارتباط دانشجویی، خوابگاه محل سکونت دوران دانشجویی را تخلیه نمایند. در غیر این صورت از زمان استنکاف، موظف به پرداخت (ده برابر) اجاره‎بهای خوابگاه مورد استفاده خواهند بود.