دسترسی سریع

کارنامه پژوهشی

میل به تحقیق و پژوهش ودیعه‌ای است الهی که در وجود هر انسانی نهفته است. در حقیقت تکنولوژی و پیشرفت کنونی بشر زاییده همان ودیعه الهی می‌باشد. دانشگاه کردستان به عنوان یک مرکز آموزشی و پژوهشی با پتانسل‌های علمی موجود وظیفه خود می‌داند که سهمی در این پیشرفت علمی داشته باشد. در این راستا معاونت پژوهشی دانشگاه کردستان به منظور اشاعه فرهنگ پژوهش و نشر آثار علمی پژوهشگران اقدام به تهیه کارنامه پژوهشی دانشگاه نموده است. این کارنامه شامل طرح‌های تحقیقاتی در دست اجرا و خاتمه یافته داخلی دانشگاه، طرح‌های تحقیقاتی خارج از دانشگاه شامل پروژه‌هایی که با ادارات استان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان عقد قرارداد شده است، مقالات چاپ شده اعضاء هیات‌ علمی در مجلات علمی بین‌المللی، مجلات علمی‌پژوهشی و علمی‌ترویجی داخلی و مقالات ارائه شده در سمینارهای علمی داخلی و خارجی می‌باشد. پس از پیگری‌های مکرر حوزه معاونت پژوهشی بخش اعظم فعالیت‌های پژوهشی اعضاء هیات‌علمی دانشگاه جمع‌آوری و بصورت آنچه که پیش رو دارید تدوین گردید. بدون شک این کارنامه کامل و بدون عیب و نقص نیست، چرا که اگر هدف تهیه کارنامه‌ای کامل می‌بود احتمالاً این کارنامه هیچگاه تدوین نمی‌شد. با توجه به اینکه تدوین مجموعه حاضر در راستای رسالت اطلاع‌ رسانی و نشر آثار علمی اعضای هیات‌علمی دانشگاه از سوی معاونت پژوهشی بوده، از تمامی اعضاء محترم هیات‌علمی درخواست می‌شود نسبت به ارائه آن دسته از آثار علمی خود که در مجموعه حاضر گنجانده نشده است، مساعدت فرمایند. امید است با استعانت از درگاه خداوند منان و همچنین همکاری اعضاء محترم هیات‌علمی شاهد تهیه و تدوین کارنامه پژوهشی دانشگاه کردستان بصورت دوره‌ای منظم باشیم. تدوین چنین کارنامه‌ای علاوه بر اینکه گامی در جهت رسالت معاونت پژوهشی مبنی بر نشر آثار علمی است همچنین می‌تواند بیانگر توانایی‌های پژوهشی دانشگاه نیز باشد.
 
یادآوری:لطفا اشکالات ثبت شده در فعالیت‌های پژوهشی خود را از طریق ایمیل Research@uok.ac.ir به این حوزه منعکس فرمایید.