دسترسی سریع

آیین‌نامه‌ها و فرم‌های ضروری

برای حفظ قالب بندی فایل از فونت Lutos با سایز 12 استفاده نمایید.

معرفی دانشجویان به دفتر ارتباط با صنعت جهت کارآموزی، پروژه و بازدید
گزارش کارآموزی(فرمهای الف، ب، ج)
شیوه‌نامه حمایت از پایان‌نامه‌ها (شرکت شهرک‌های صنعتی)